Samen Bereiken werkt samen met cliënten aan gezonder leven

Ryptsjerk, 5 juli 2021

 

Praten over betere gezondheid met GGZ cliënt
Zorgorganisatie Samen Bereiken werkt samen met cliënten aan gezonder leven

Ryptsjerk, 5 juli 2021. Afgelopen jaar werden veel mensen zich door de coronacrisis meer bewust van hun gezondheid en hun kwetsbaarheid. Dat leidde bij zorgorganisatie Samen Bereiken tot de wens om actiever met de cliënten te werken aan hun gezondheid en welbevinden. Niet vanuit een van buiten opgelegd idee van hoe hun gezondheid zou moeten zijn, maar op basis van de definitie die de cliënten zélf geven aan ‘gezondheid’ en ‘je goed voelen’. Want voor iedereen hebben deze begrippen een andere betekenis.  Vrijdag 2 juli was de startbijeenkomst bij Samen Bereiken Dagbesteding in Ryptsjerk.

Door de coronacrisis ervoeren we hoe snel je van een goede gezondheid opeens via ziekte kunt terugvallen naar (chronische) gezondheidsproblemen, maar ook dat een gezonde levensstijl dit kan helpen beperken of voorkomen. We werden ons ervan bewust dat ons welbevinden niet alleen afhangt van onze fysieke gezondheid, maar zeker ook van de mogelijkheid om elkaar te kunnen  ontmoeten en omhelzen, van bewegen, van het kunnen gaan en staan waar je wilt.  Met al deze nieuwe kennis over de beleving van gezondheid wil Samen Bereiken aan de slag. De zorgorganisatie werkt hierin samen met E-healthplatform Minddistrict.

Ook mensen met verslavingsproblemen en daklozen hebben een beeld over hun eigen gezondheid
De meeste mensen hebben bij ‘gezond zijn’ vooral de associatie met niet ziek of geblesseerd zijn, maar in feite heeft iedereen een ander beeld van wanneer hij zich goed voelt en hoe hij zijn gezondheid kan verbeteren. Ook mensen met verslavingsproblemen en daklozen hebben een beeld over hun eigen gezondheid. Een medewerker van Samen Bereiken: “Wij hebben onze cliënten geïnterviewd over hun gezondheidsbeleving. Wanneer voelt iemand met een verslavingsbeeld zich gezond en waar liggen zijn of haar doelen? Dat leverde mooie gesprekken op. Hoe iemand zich bijvoorbeeld gezond voelt wanneer schulden opgelost zijn of contact met dierbaren hersteld wordt. Terwijl een ander doelen stelt op sportgebied. “

Samen Bereiken werkt met een Ehealt programma van Minddistrict waarin doelen worden omgezet in concrete stappen. “Cliënten worden veel meer zelf eigenaar van hun proces in plaats van eigenaar van een probleem.” Cliënten voeren samen met hun begeleider of coach doelen in. Die worden vertaald in modules. In de Ehealth app staan bijvoorbeeld  modules om piekeren, angst en depressie beter onder controle te krijgen, voor beter slapen, voor beter plannen, organiseren en concentreren, maar ook voor het krijgen van meer vertrouwen en het omgaan met gevoelens.

Samen Bereiken hoopt met haar Ehealth aanbod cliënten te helpen zich gelukkiger en gezonder te voelen.  

Tablet
Samen Bereiken gaf vorig jaar aan alle cliënten een tablet zodat iedereen ook tijdens de corona-lockdown goed bereikbaar bleef. Deze tablet wordt nu ook gebruikt voor de E-health app. “Want”, zo vindt de organisatie, “hardware moet geen belemmering zijn maar een middel”.  Vanaf 5 juli kan iedere cliënt de nieuwe E-health app gebruiken.

blokje


© Copyright Samen bereiken | Login | Sitemap | Privacy Statement | Klachtenprocedure | WebSpinner