Wie zijn wij

Samen Bereiken BV

Samen Bereiken BV is een jong bedrijf in de Zorg, opgericht op 1 januari 2021. Wij zijn een samenwerkingsverband tussen twe ervaren zorgbedrijven: TAS uit Leeuwarden (ambulante zorg en coaching) en Woon-zorgcomplex Welgelegen in Berlikum (housing first en begeleid wonen). 
Samen Bereiken BV levert een sterk en compleet zorgaanbod, van praktische hulp en begeleiding tot dagbesteding en woonzorg.

Samen Bereiken Coaching

Samen Bereiken Coaching is het werkveld van het in Leeuwarder gevestigde bedrijf ‘Tekst, Advies en Support’Xavière Kolk startte Advies support en tekst in 2008
Wij zijn met name actief op het gebied van begeleiding en coaching, met als doel mensen de tools te geven om weer grip op hun eigen leven te krijgen. Dit doe we op basis van het 8-fasenplan. Sinds 2015 heeft Advies, Support en Tekst contracten met verschillende gemeenten in Fryslân om zorg in natura (ZIN) en vanuit Persoonsgebonden budget (PGB) aan te bieden op basis van deWet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Vanaf 2017 Is Raymond Kolk als VOF-partner toegetreden in het bedrijf.Wij werken samen met verschillende zelfstandige coaches en adviseurs. Het motto van Advies,support en tekst is: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien'. (Ghandi.)

Samen Bereiken Dagbesteding

Modern en betrouwbaar in ons aanbod en de toepassing van E-health en dagbesteding op maat. Wat jij wilt doen, hoe jij wil groeien os leidend voor ons aanbod. We bieden onder andere muziektherapie, beeldende therapie, atelier, sport, houtbewerking, sloepvaren, E-skills en samen koken. Daarnaast organiseren wij dagbesteding zodat die aansluit op jouw vraag.

Samen Bereiken Woonzorg

Samen Bereiken Woonzorg wordt geboden op Woon-zorgcomplex "Welgelegen". Het woon-zorgcomplex is gevestigd in een voormalig kerkelijk gebouw in het dorp Berltsum (Berlikum).In 'Welgelegen' wonen alleenstaande mannen die door omstandigheden even niet zelfstandig kunnen wonen en die mogelijk ook op andere terreinen hulp of begeleiding nodig hebben. Het wordt gerund door het echtpaar René en JantsjePosthuma, die zich niet alleen richten op het bieden van woonruimtemaar ook op begeleiding en ondersteuning op alle andere leefgebieden. Zo kunnen wij vanuit Samen Bereiken Woonzorg helpen met schuldhulpverlening bij problematische schulden en/of budgetbeheer bij het managen van je budget. Ook bieden wij hulp bij verslavings- of andere problematiek. Kunnen wij zelf vanuit Samen Bereiken niet helpen, dan helpen we met het zoeken naar passende hulp van derde organisaties of hulpverleners. Zo bieden we op maat gemaaktehulp aan iedereen die bij ons woont. 

blokje


© Copyright Samen bereiken | Login | Sitemap | Privacy Statement | Klachtenprocedure | WebSpinner