Wie zijn wij?


Samen Bereiken BV

Samen Bereiken BV is een jong bedrijf in de Zorg, opgericht op 1 januari 2021. Wij zijn een samenwerkingsverband tussen drie ervaren zorgbedrijven: TAS uit Leeuwarden (ambulante zorg en coaching), De Vertakking Zorg in Ryptsjerk (dagbesteding) en Woon-zorgcomplex Welgelegen in Berlikum (housing first en begeleid wonen). 
Samen Bereiken BV levert een sterk en compleet zorgaanbod, van praktische hulp en begeleiding tot dagbesteding en woonzorg.

 

Samen Bereiken Coaching

Samen Bereiken Coaching is het werkveld van het in Leeuwarder gevestigde bedrijf ‘Tekst, Advies en Support’Xavière Kolk startte Advies support en tekst in 2008
Wij zijn met name actief op het gebied van begeleiding en coaching, met als doel mensen de tools te geven om weer grip op hun eigen leven te krijgen. Dit doe we op basis van het 8-fasenplan. Sinds 2015 heeft Advies, Support en Tekst contracten met verschillende gemeenten in Fryslân om zorg in natura (ZIN) en vanuit Persoonsgebonden budget (PGB) aan te bieden op basis van deWet maatschappelijke ondersteuning (WMO)Vanaf 2017 Is Raymond Kolk als VOF-partner toegetreden in het bedrijf.Wij werken samen met verschillende zelfstandige coaches en adviseurs. Het motto van Advies,support en tekst is: 'Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien'. (Ghandi.)

Samen Bereiken Dagbesteding

Samen Bereiken dagbesteding wordt verzorgd door De Vertakking Zorg, een moderne zorgboerderij  gevestigd in monumentale boerderij ‘De Vertakking’ in Ryptsjerk. We zijn modern in het gebruik van methodiek en de toepassing van E-health middelen en traditiegetrouw en betrouwbaar in ons werkaanbod. Wij bieden activerende dagbesteding aan waarin je o.a. kunt werken in de grote tuin, de houtverwerking, timmerwerkplaats en de dierverzorging, maar ook creatief bezig kunt in de gezellige gezamenlijke ruimte. Daarnaast bieden we je een plek aan om jezelf te leren kennen.

Wij nodigen je graag uit voor een persoonlijke rondleiding. Want alleen als je de sfeer komt proeven, de werkzaamheden ziet kunnen wij jou een compleet beeld geven van de zeer diverse mogelijkheden.

Samen Bereiken Woonzorg

Samen Bereiken Woonzorg wordt geboden op Woon-zorgcomplex "Welgelegen". Het woon-zorgcomplex is gevestigd in een voormalig kerkelijk gebouw in het dorp Berltsum (Berlikum).In 'Welgelegen' wonen alleenstaande mannen die door omstandigheden even niet zelfstandig kunnen wonen en die mogelijk ook op andere terreinen hulp of begeleiding nodig hebben. Het wordt gerund door het echtpaar René en JantsjePosthuma, die zich niet alleen richten op het bieden van woonruimtemaar ook op begeleiding en ondersteuning op alle andere leefgebieden. Zo kunnen wij vanuit Samen Bereiken Woonzorg helpen met schuldhulpverlening bij problematische schulden en/of budgetbeheer bij het managen van je budget. Ook bieden wij hulp bij verslavings- of andere problematiek. Kunnen wij zelf vanuit Samen Bereiken niet helpen, dan helpen we met het zoeken naar passende hulp van derde organisaties of hulpverleners. Zo bieden we op maat gemaaktehulp aan iedereen die bij ons woont. 

 

blokje


© Copyright Samen bereiken | Login | Sitemap | Privacy Statement | Klachtenprocedure | WebSpinner