Skip to main content

Woonzorg

Comfortabel wonen in een gemoedelijke sfeer waar iedere bewoner wordt gerespecteerd. Dat biedt het Samen Bereiken Woon-zorgcomplex Welgelegen in Berlikum. Het biedt woonruimte en iedere dag een warme maaltijd voor alleenstaande mannen vanaf 20 jaar die door omstandigheden even niet zelfstandig kunnen wonen.

Echtpaar René en Jantsje Posthuma runnen het woon-zorgcomplex en bieden naast woonruimte ook begeleiding en ondersteuning op alle andere leefgebieden. Zo kan Samen Bereiken je helpen bij de opbouw van je verdere leven. Wij bieden o.a. schuldhulpverlening bij problematische schulden en/of budgetbeheer bij het managen van je budget en helpen bij het zoeken naar passende begeleiding bij verslavingsproblematiek.

Kortom: wij bieden passende hulp bij alle mogelijke problemen van iedereen die bij ons woont. Samen met Samen Bereiken Dagbesteding en Samen Bereiken Ambulante Zorg kunnen wij jou een zorgbreed pakket aanbieden dat past bij jouw behoefte.
De persoonlijke coaches helpen je bij de dagelijks zaken die geregeld moeten worden. ook contacten met externe hulpverlening zoals VNN of GGZ kunnen desgewenst samen met de coaches worden gevoerd.

Zo krijgt u het gevoel dat u er niet alleen voor staat!

blokje